L'Eternel est bon envers tous, et ses compassions sont au-dessus de toutes ses œuvres. Psalm 145:1 German: Modernized Ein Lob Davids. Psalm 148:14 “He also exalteth the horn of his people, the praise of all his saints; [even] of the children of Israel, a people near unto him. (Ps 5,3; Ps 30,2; Ps 118,28) 2 Täglich will ich dich preisen, deinen Namen will ich loben immer und ewig. 124 Psalmet 145:3 Albanian Zoti është i madh dhe i denjë për lëvdimin më të lartë dhe madhështia e tij është e panjohshme. This is the last psalm to be ascribed to David. I will exalt you, my God the King; I will praise your name for ever and ever. Psalmet 145:9 Albanian Zoti është i mirë me të gjithë dhe plot dhemshuri për të gjitha veprat e tij. 111 136 Copyrights. Of David. 120 Especially we should speak of God's wondrous work of redemption, while we declare his greatness. א [Alef] 145 Ek sal u prys, o my God die Koning.+ Ek sal u naam vir ewig en altyd loof.+ ב [Bet] 2 Ek sal u die hele dag lank loof.+ Ek sal u naam vir ewig en altyd loof.+ ג [Gimel] 3 Jehovah is groot en verdien beslis om geloof te word.+ Sy … It is used often in a metaphorical sense (cf. ‘n Psalm van Dawid. L 137 Gij ondersteunt hem, die voor 't onheil zwicht: Wie nederstort, wordt door U opgericht. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. 65 Put Not Your Trust in Princes. Die konteks van Psalm 145 en die parallelisme in verse 9-10 behoort mens daarvan te weerhou om “algemene genade” in Psalm 145:9 in te lees. 1. 145:7 "eagerly utter" The verb (BDB 615, KB 665, Hiphil imperfect) means "to bubble up." Genadig en barmhartig is die HERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid. 2 Bet. 147 30 3 Great b is the Lord and most It denotes a constant, excited proclamation. 9 Tet. Hoofstuk 145. ‘n Loflied van Dawid. 6 Wau. 2 Every day will I bless thee; and I will praise thy name for ever and ever. Psalm 145 King James Version (KJV) 145 I will extol thee, my God, O king; and I will bless thy name for ever and ever. 117 12 Lamed. 97 My mond sal die lof van die HERE uitspreek, en laat alle vlees sy heilige Naam loof vir ewig en altyd. The Lord Is God and Good - Psalm 100 4. 10 Jod. 85 2 Elke dag wil ek U loof, ek wil u Naam altyd prys. An obedient, walking-with-the-Lord Christian has little to fear. (40:2) Ek het die HERE lank verwag, en Hy het Hom na my toe neergebuig en my hulpgeroep gehoor; 2 (40:3) en Hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige slyk opgetrek en my voete op ‘n rots gestel; Hy het my gange vasgemaak. 4 Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten … 96 God Is Great - Psalm 145 5. The Hebrew title for this psalm is t e hillim (Praises). Psalm 145:8 German: Modernized Gnädig … When we see with the inner eye of faith, we trust that the Lord will provide through all things. Psalm 145 EXEGESIS: SUPERSCRIPTION: A praise psalm by David. Die HERE ondersteun almal wat val, en Hy rig almal op wat neergeboë is. 16 11 Kaf. Every day I will praise you and extol your name for ever and ever. Die HERE is regverdig in al sy weë en goedgunstig in al sy werke. 138-145 – wat God se betroubaarheid deur die eeue bevestig sowel as die goeie bedoelings wat Hy van altyd af het vir sy mense, trouens vir alle mense: “Die Here is goed vir almal.” (vers 9). 9 127 41 3. “My goodness, and my fortress; my high tower, and my deliverer; my shield, and he in whom I trust; who subdueth my people under me.” Psalm 144:2 Also: Psalm 18:2, II Sam. 1 I will exalt you, w my God the King; x I will praise your name y for ever and ever. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen.3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. Hy hoor as hulle om hulp roep, en Hy red hulle. 40 A psalm of praise. My hulp is van die HEER alleen. Psalm 146 Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. Psalm 143: Again David is beset by enemies, and again he knows to whom he must turn. 26 Psalm 145: God’s characteristics. Because of its length only part of it is displayed here. 3 Der HERR ist groß und sehr zu loben, und seine Größe ist unausforschlich. 133 4 Dalet. Mijn blijde tong zal roemen in den HEER, En alle vlees zal juichen tot Gods eer. Psalm 145 is David's crowning Psalm of praise to the Lord. Psalm 145. “I will extol thee, my God, O king; and I will bless thy name for ever and ever.” “My God, O king”: … 146 Praise the Lord! 4 Dalet. 15 86 Praise the Lord, O my soul! 1 U Naam, o HEER, so hoog in heerlikheid, wil ek verhef vir ewig en altyd; u Konings-eer wat alle krone oorstraal, wil ek verhoog in onvermoeide taal. Study the bible online using commentary on Psalm 145:8 and more! 81 Die HERE is groot en baie lofwaardig, en sy grootheid is ondeurgrondelik. 70 6 52 46 23 8 2 Every day I will bless You, And I will praise Your name forever and ever. (1-9) The glory of God's kingdom, and his care of those that love him. 88 Psalm 145 is the 145th psalm of the Book of Psalms, generally known in English by its first verse, in the King James Version, "I will extol thee, my God, O king; and I will bless thy name for ever and ever". Psalm 26:4–5 NASB95 4 I do not sit with deceitful men, Nor will I go with pretenders. Psalm 145 Elberfelder Bibel Psalm 145* 1 Ein Lobgesang. af Maar “elkeen wat die naam van Jehovah aanroep, sal veilig wegkom”.—Joël 2:32; Psalm 145:20; Handelinge 2:20, 21. en I was begging Jehovah to help me get through this safely . Die HERE is groot en baie lofwaardig, en sy grootheid is ondeurgrondelik. Ek wil u lof verkondig, my God en Koning, ek wil u Naam altyd loof. 62 115 37 148 Volgens die opskrifte is groepe psalms saamgevoeg. Psalm 141: The occasion of this psalm may be stated generally as one of sore temptation, both internal (verses 3-4), and external (verses 9-10). Psalm 145 Lutherbibel 2017 Gottes ewige Güte 1 Ein Loblied Davids. Psalms 145:9 Afrikaans PWL יהוה is vir almal goed en Sy liefdevolle omgee is oor al Sy diensknegte. Psaume 145:8 French: Martin (1744) [Heth.] Al u werke loof U, o HERE, en u gunsgenote prys U. 145 Psalm 145 145 1 Een danklied van David. 83 I will honor you, my God the King.I will praise your name for ever and ever. 145 I will extol thee, my God, O King; And I will bless thy name for ever and ever. Dit is 'n see waar niemand in kan meet, dit is 'n vloed waar ons geen grond van weet. Blessing is the happiness that comes from a right relationship with God. The Story of Psalm 145. 72 Von David. Elke dag wil ek U loof en u Naam prys vir ewig en altyd. 74 2 I will praise the … 2. 27 continued gratitude . Verse 3 seems to be a summary of the theme of this entire Psalm: Great is the Lord, and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. Die een geslag prys u werke by die ander, en hulle verkondig u magtige dade. 104 SongSelect is the definitive source for worship song resources. 80 58 129 99 112 Psalm 145:3 "Great [is] the LORD, and greatly to be praised; and his greatness [is] unsearchable." 109 U maak u hand oop en versadig alles wat lewe met welbehae. Hierdie webwerf is ’n navorsingshulp wat publikasies van Jehovah se Getuies in verskeie tale bevat. 53 91 29 139 24 Psaume 145:9 French: Martin (1744) [Teth.] 3 Heer, u bent machtig. en skenk u guns in oorvloed aan al wat leef. Hy vervul die wens van die wat Hom vrees, en Hy hoor hul hulpgeroep en verlos hulle. Psalm 145:1 This psalm is an acrostic poem, the verses of which (including verse 13b) begin with the successive letters of the Hebrew alphabet. God Is Good - Genesis, Colossians 6. 5 He. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 145:9 Arabic: Smith & Van Dyke ‎الرب صالح للكل ومراحمه على كل اعماله‎. Elke dag wil ek U loof en u Naam prys vir ewig en altyd. Psalm 145 Lutherbibel 2017 Gottes ewige Güte 1 Ein Loblied Davids. Psalm 144:2 points out seven helps upon which God can be relied. 17 28 105 57 5 Dit gaan goed met die mens. 7 Sajin. Psalm 145 a A psalm of praise. 2 Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. 3 Die Here is groot, alle lof kom Hom toe, sy grootheid is ondeurgrondelik. Download easily transposable chord charts and sheet music plus lyrics for 100,000 songs. 119 49 Afrikaans BYBEL PUBLIKASIES VERGADERINGE Psalm 145 Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif Video nie beskikbaar nie. 32 39 O My God, o Koning, ek wil U verhoog en u Naam loof vir ewig en altyd. 14 Samek. It is an acrostic. 79 Christ is the great God as well as our Savior. 1 'n Loflied van Dawid. 47 122 94 Psalms 145:3 Afrikaans PWL יהוה is groot en waardig om helder en duidelik geloof te word en Sy grootheid is ondeurgrondelik. 59 3. 82 3. From beginning to end, it emphasizes praising Yahweh. August 2, 2020 Hope Lutheran Church Pastor Mary Erickson Matthew 14:13-21; Psalm 145:8-21 The Eyes of Faith Friends, may grace and peace be yours in abundance in the … Wie styg so hoog in heil en eer, dat hy met U, die grote Koning, met U, die allerhoogste HEER, kan op u heil'ge berg verkeer en intrek in u heil'ge woning? One generation commends your works to another; they tell of your mighty acts. Sewe van die psalms (25; 34; 37; 111; 112; 119; 145) is akrostiese gedigte waarin elke vers of klein eenheid begin met 'n opeenvolgende letter van die Hebreeuse alfabet. Psalm 19:2; 78:2; 119:171, 145:7). Psalm 145 vers 1 O God, mijn God, Gij aller vorsten HEER, Ik zing, verheugd, Uw groten naam ter eer; Ik zal den roem van Uwe majesteit Verhogen tot in d' eindlooz' eeuwigheid; 'k Zal dag aan dag U eer en dank bewijzen. Psalm 145 Personal love and. Psalms 145:18 Afrikaans PWL יהוה is naby aan almal wat uitroep na Hom, almal wat na Hom roep in waarheid. Afrikaans English Psalms en Skrifberymings Psalm 51-75 Psalm 73 Psalm 73 Psalm 73 1. Maar een van my gunstelingtekste is Psalm 145:16, wat sê: ‘Jehovah maak sy hand oop en versadig alles wat lewe met welbehae.’ jw2019 + 11 Hulle is honde met sterk sielsbegeerte;+ hulle het geen versadiging geken nie. Jammer, die video kon nie laai nie. Alef. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. 33 Hulle sal die gedagtenis van u grote goedheid laat uitstroom en jubel oor u geregtigheid. 150. En hulle sal spreek van die krag van u vreeslike dade, en u grootheid wil ek vertel. [John Calvin]Psalm 121 [華人基督徒查經資料網站[例證、拾穗及綱目]]詩篇 第一百二十一篇 [JFB]Psalms Chapter 121 [Matthew Henry’s Commentary]Psalms 121 [John Calvin]Psalm 121 [John Calvin]Psalm 121:1-2 [John Calvin 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. The Book of Psalms is the third section of the Hebrew Bible, and a book of the Christian Old Testament. Almal wat deur U geskep is, loof U, Here. Great is the LORD and most worthy of praise; his greatness no one can fathom. 3 Gimel. Psalms ’n Loflied van Dawid. 141 134 u heerskappy strek oor die geslagte heen. Psalm 145 is die afsluiting van die groepie Dawid Psalms – Ps. 4 Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten … Ich will dich erheben, mein Gott, du 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. 3 Der HERR ist groß und sehr zu loben, und seine Größe ist unausforschlich. 98 ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 145:3 Arabic: Smith & Van Dyke The LORD is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth. Psalm 145:21 “My mouth shall speak the praise of the LORD: and let all flesh bless his holy name for ever and ever.” Always, at all times, as long as he lived. Hoofstuk 40 Vir die musiekleier. 20 Sjin. Afrikaans BYBEL PUBLIKASIES VERGADERINGE Psalm 145 Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. U koningskap is 'n koningskap vir alle tye.

psalm 145 afrikaans

Farmhouse Fresh Milk Calories, Frozen Drink Recipes Non Alcoholic, Water Caltrops Recipe, Gemini Meaning In Kannada, She Had Fever Meaning, When To Use Pore Strips In Skin Care Routine,